Viktiga taksäkerhetsprodukter för ditt tak

Ett tak måste underhållas eftersom det utsätts för väder och vind. Det finns idag många taksäkerhetsprodukter för att underlätta arbeten och underhåll som utförs på tak. Som fastighetsägare är det ditt ansvar. Arbeten på tak kan vara riskfyllda på grund av höjden och risken att ramla ned. Därför finns det ett antal olika säkerhetsprodukter som kan användas på taket för att skapa en trygg arbetsmiljö.

Taksäkerhet Göteborg ger mer information om taksäkerhet

Boverket reglerar lagar och regler om säkerheten på tak och vid ett bygge är det byggherren som är ansvarig för taksäkerhet. Ansvaret övergår sedan till fastighetsägaren från byggherren vid färdigställande av taket. Det är mycket att tänka på om taksäkerhetsprodukter. Om du är osäker på hur säkert ditt tak är och om det uppfyller kraven kan du kontakta oss via kontaktformuläret här på sidan.

Takstege är en viktig taksäkerhetsprodukt

  • En takstege är en taksäkerhetsprodukt som går att montera för att kunna utföra arbeten på taket som exempelvis sotning eller snöröjning
  • Det finns takstegar för både tegeltak och plåttak
  • På vissa takstegar går det även att fästa en livlina som är ett måste för vissa arbeten
  • En takstege kan installeras med individuella steg eller med räcken för att öka säkerheten ytterligare

Varför kan ett snörasskydd behövas?

  1. När det snöar kan stora tunga snösjok samlas på taket och orsaka skador på takets struktur
  2. Ligger snön kvar kan det även orsaka snöras från taken som kan träffa förbipasserande människor och bilar
  3. Ett snörasskydd är en taksäkerhetsprodukt som är även aktuell i städer som Göteborg, eftersom det kan komma kraftiga snöoväder som kan orsaka isbildning och snöras om inget snörasskydd är installerat

Skyddsräcken på tak vid utförande av sotning eller renoveringar

Skyddsräcken fungerar som en säkerhetsprodukt för arbetare som utför jobb som sotning eller renoveringar på taken. Det går att montera skyddsräcken där en livlina kan fästas när det är arbeten som kräver det. Om du funderar på vilken taksäkerhetsprodukt som är bäst för ditt tak kan du kontakta oss via formuläret på sidan och vi återkommer så snart vi kan till dig.

Taklucka är ett vanligt behov i Göteborg

På vissa tak krävs det att en taklucka installeras för att kunna utföra arbeten på taket. Det är oftast i de fall när en annan typ av taksäkerhetsprodukt inte kan installeras. Det kan även behövas på högre hus där det inte går att komma upp på taket via en stege eller en skylift. Denna typ fastigheter är vanliga i Göteborg. Då kan en taklucka vara ett utmärkt alternativ.

Taksäkerhetsprodukter

Som nämndes tidigare ligger ansvaret för takets säkerhet vanligtvis hos fastighetsägaren och det är därför viktigt att veta vilka taksäkerhetsprodukter som passar ditt tak. I Göteborg finns många olika typer av tak och fastigheter där det kan vara stor skillnad på vilka arbeten som utförs på taken. För att säkert kunna arbeta på olika höjder, tak och underlag kan kraven på taksäkerhetsprodukterna variera.

Om du funderar på taksäkerhetsprodukter för ditt tak i Göteborg kan vi hjälpa dig att hitta en produkt som passar

Oavsett vilket tak du har finns det bra lösningar för taksäkerhetsprodukter. Våra experter kan ge dig råd om både produkter och hur de ska monteras för att öka säkerheten på taket. Hör av dig till oss via formuläret på sidan och vi återkommer till dig snarast.